ข่าวสาร & สาระน่ารู้

 • RISK BASED CAPITAL : สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

  ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที...

 • กฎหมายจราจรที่ควรทราบ

    กฎหมายจราจรที่ใช้เป็นหลักในบ้านเราก็คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 เหตุผลหลักที่ต้องมีกฎหมายจราจรมาใช้บังคับก็เพื่อให้เก...

 • คลังเร่งทำประกันภัยข้าว รับมือก่อนถึงแล้งปีหน้า

  สศค.รับลูก "กรณ์" ศึกษาโครงการประกันภัยพืชผล รับมือภัยแล้งมาเยือนในปีหน้า ตั้งเป้าปูพรมประกันภัยข้าวฤดูแล้งรวม 24 จังหวัด โดยหารือกับ สมาคมประกันวินาศภัย ในการกำหนดรูปแบบของกรมธร...

 • รถจมน้ำ1,000 คันสินไหม500ล้าน

  เบอร์หนึ่ง วิริยะ จ่ายอ่วมร่วม 50 ล้าน กรุงเทพฯ ประกันทรัพย์สินเยอะไม่หนี 400 ล. สถานการณ์ น้ำท่วมหนักทั่วประเทศจากข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจนถึงขณะนี้ 22 ตุลาคม กินพื้นที...

 • คปภ.รับเคลมรถจากภัยน้ำท่วมเฉพาะประกันชั้น 1

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 19 จังหวัด แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย หรือเคลมประ...

 • 7 ความเชื่อผิดๆ เมื่อเป็นไข้หวัด

      ..เวลาจามให้เอามือปิดปาก ..เวลามีไข้ให้นอนพักผ่อนเยอะๆ ..ไม่ควรออกกำลังกาย หลากความเชื่อแสนคลาสสิกที่ได้ยินกันมานาน           ...

 • ประกันสุขภาพคืออะไร

  ปัจจุบันการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศไทยได้เข้าสู่มาตรฐานสากลกันมากขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการแพทย์เข้ามาใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรคให้...

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคืออะไร

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นประกันที่เน้นความคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภา...