ข่าวสาร & สาระน่ารู้

 • การประกันวินาศภัย

  1. การจัดการความเสี่ยงภัย - วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงภัย - ความเสี่ยงภัย (Risk) - ประเภทของความเสี่ยงภัย (Classification of Risks) - ภัย (Peril) - สภาวะภั...

 • ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของการประกันภัย

  ความเป็นมาของการประกันภัย           มีเรื่องปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเกี่ยวกับโจเซฟและความอดอยากในประเทศอียิปต์   ซึ่งถื...

 • ประโยชน์ของการประกันภัย

  1  ด้านผู้เอาประกันภัย  การประกันภัยเป็นการสร้างความมั้นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า หากทรัพย์สินที่นำมาทำประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ ก็จะได้รั...

 • เหตุใดเราถึงต้องรู้เรื่องประกันภัย

  คนเราทุกวันนี้ ล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย โรคภัย...

 • ความหมายของการประกันภัย

               การประกันภัย คือ  การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า " ผู้รับประกันภัย ?  ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน...

 • ประกันสุนัข !!

                 การเลี้ยงสุนัขในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไป  เนื่องจากกลุ่มคนรักสุนัขได้ดูแลเอาใจใส่  และมอบความรักให้กับสุ...

 • ภาวะโลกร้อน

      ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น มากขึ้นดังเช่นทุกวันนี้หลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า สาเหตุมาจากการกระทำของพวกเรา หรือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้ทั่วโลก ออกมารณรงค์กันอย่างม...

 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปัจจุบันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปมาก ทั้งทางด้านเเศรษกิจ และสังคม   ฉะนั้นจำเป็นที่ต้องช่วยกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิด เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่อย่...