เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท: บริษัท เฟิรส์ท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

First Insurance Broker Co., Ltd.

วันจัดตั้งบริษัท: 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท

ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาประกันวินาศภัย

ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

เว็บไซต์ในเครือ: www.prakan.biz, www.prakaninfo.com, www.firstinsurance.co.th

     บริษัท เฟิรส์ท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นภาคพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม
     โดยบริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาด้านประกันวินาศภัยทุกชนิด และโบรกเกอร์ประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องของประกันวินาศภัยภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ทั้งด้านประกันภัยภาคสมัครใจ และประกันภัยภาคบังคับ เช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. ประกันอัคคีภัย ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกันวิชาชีพ ประกันการก่อสร้าง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม ประกันการเดินทางส่วนบุคคลและหมู่คณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันมะเร็ง ประกันกอล์ฟ ประกันสุขภาพ และประกันภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า 20 บริษัทในประเทศไทย อาทิเช่น บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ประกันคุ้มภัย บมจ.แอลเอ็มจี MSIG Tokiomarine ฯลฯ เป็นต้น

Vision ของบริษัท

     "เราบริการด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมเน้นคุณภาพงานด้านประกันวินาศภัย"

Mission ของบริษัท

1.มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความสุจริตใจ

2.อบรมความรู้ให้พนักงานเพื่อเน้นคุณภาพงานด้านบริการ

3.เป็นที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัยด้วยความชำนาญและแม่นยำ

4.เต็มใจและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

5.ทุกคำตอบด้านประกันวินาศภัย เราคือคำตอบของคุณ