ประกันภัยสุดคุ้ม 'ชุดมนุษย์เงินเดือน'

(จำนวนผู้เข้าชม : 2663)

โปรโมชั่น
อุบัติเหตุ + มะเร็ง + เงินชดเชยรายวัน
เริ่มต้น 2,370 บาท

ครอบคุ้ม มะเร็ง และ อุบัติเหตุ

มอบความคุ้มครอง
• อุบัติเหตุ
• โรคมะเร็ง
• เงินชดเชยรายวัน ในกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ
• เงินชดเชยรายวัน ในกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง

พร้อมรับทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ
ด้วยประกันภัยชุด 'มุนษย์เงินเดือน'

จาก กรุงเทพประกันภัย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ตารางความคุ้มครอง ชุด 'มนุษย์เงินเดือน'
การชีวิต สูญชีวิตอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ* 200,000 400,000 600,000 800,000
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ* (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 15,000 20,000 25,000
ตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% 100,000 200,000 300,000 400,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวในพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ* (สูงสุด 200 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 1,000/วัน 1,500/วัน 2,000/วัน 2,500/วัน
ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง (สูงสุด 200 วันต่อโรค) 1,000/วัน 1,500/วัน 2,000/วัน 2,500/วัน
*ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
ตารางเบี้ยประหกันภัย ชุด 'มนุษย์เงินเดือน'
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
20 - 34 2,370 3,400 4,690 5,990
35 - 44 2,590 4,350 6,120 7,880
45 - 54 3,380 5,910 8,450 10,980
55 - 60 4,170 7,490 10,800 14,120
 • หมายเหตุ  
  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมภาษีและอากรแล้ว 
  • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
  • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย      

                         
  ข้อยกเว้น  
  • ภายใต้ประกันภัยอุบัติเหตุมาตรฐาน                                                                                                 
  • โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) และโรคมะเร็งที่เป้นมาก่อนเอาประกันภัย
  • โรคมะเร็งที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อกรวมถึงเชื่อ H.I.V

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม