CHUBB คุ้มครองร้านทอง

(จำนวนผู้เข้าชม : 1207)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่าย อันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 1,000,000 2,000,000 3,000,000
(1) การชิงทรัพย์
(2) การปล้นทรัพย์
(3) การวิ่งราวทรัพย์ ต้องมีหลักฐานประกอบเป็นภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด (ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 100,000 200,000 300,000
ความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิด (ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 100,000 200,000 300,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร *
ต่อคน 100,000 200,000 300,000
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 300,000 600,000 900,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ต่อคน 10,000 20,000 30,000
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 30,000 60,000 90,000
หมายเหตุ * ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. คุ้มครอง 1.ผู้เอาประกันภัย 2.ลูกจ้าง 3.ลูกค้า 4.คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่ในการอุปการะและอาศัยอยู่ในสถานที่เอาประกันภัยเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย
เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันภัยปกติ 14,717.85 28,484.42 42,649.13
ประกันภัยตั้งแต่ 3 ร้านขึ้นไป (ลด 10%) 13,246.60 25,622.22 38,384.11
ส่วนลด มาตรการความปลอดภัย และ ความรับผิดชอบส่วนแรก
1. ร้านอยู่ในห้างสรรพสินค้า ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% ส่วนลด 5%
2. มีตำรวจ หรือ ร.ป.ภ. เฝ้าในเวลาทำการไม่น้อยกว่า 5 ชม. ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% ส่วนลด 5%
3. มีสัญญาณแจ้งเหตุตรงไปยังสถานีตำรวจ ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% ส่วนลด 5%
4. มีกระจกนิรภัย หรือลูกกรงเหล็ก ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% ส่วนลด 5% ส่วนลด 5%
หมายเหตุ กรุณาสอบถามเบี้ยประกันภัยที่ได้รับส่วนลด มาตรการรักษาความปลอดภัย และ/หรือ ความรับผิดชอบส่วนแรก กับทางบริษัทฯ เป็นกรณีไป
เบี้ยประกันภัย กรณีมีส่วนลด มาตรการความปลอดภัย (สูงสุด 20%)
เบี้ยประกันภัยปกติ 11,817.08 23,634.16 35,451.24
ประกันภัยตั้งแต่ 3 ร้านขึ้นไป (ลด 10%) 10,635.80 21,271.60 31,906.33
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

  1. ต้องมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตลอดเวลาทำการ
  2. ไม่ตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
  3. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยตามจริง
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม