V Healthy by The Viriyah Insurance

(จำนวนผู้เข้าชม : 1510)

* สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษี ภ.ง.ด. 91 และ ภ.ง.ด. 90 ได้

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. อายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
 2. เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคทางสมอง โรคไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
 4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 5. ต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ

เงื่อนไขและข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. ไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังไม่ได้รักษาให้หายขาดที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา ดังนี้
  - 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป
  - 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไส้เลื่อนทุกชนิด นิ่วทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ เส้นเลือดขอดที่ขา เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด
 3. คุ้มครองทันที เมื่อได้รับอุบัติเหตุ
 4. ข้อยกเว้นความคุ้มครองทั่วไปเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Easy Extra Extra Plus
ส่วนที่ 1 : ค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (สูงสุด 45 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค) 1,000 1,000 1,500
1.1 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยปกติต่อวัน 2,000 2,000 3,000
1.2 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ICU (สูงสุด 10 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค) 55,000 55,000 82,500
สรุป รวมผลประโยชน์ข้อ 1.1 และ 1.2 สูงสุดไม่เกิน 45 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค
2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
2.1 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไปต่อครั้ง 15,000 15,000 20,000
2.2 การรักษาโรคโดยการผ่าตัด (เฉพาะค่าแพทย์ผ่าตัดเท่านั้น) ตามค่าใช้จ่ายจริง 20,000 20,000 30,000
2.3 การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ผู้ป่วยใน) ต่อวัน (สูงสุด 45 วันต่อครั้ง ต่อโรค) 500 500 600
2.4 ค่ารถพยาบาลต่อครั้ง (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) 1,000 1,000 1,500
3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันหลังรับการรักษาครั้งแรก) กรณีผู้ป่วยนอก ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 2,000 2,000 3,000
4. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก OPD (1 ครั้ง/วัน, สูงสุด 6 ครั้ง/ปี) - 500 700
ส่วนที่ 2 : คุ้มครองการเสียชีวิต
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) กรณีเสียชีวิต สูยเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร
- ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
- ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 100,000 200,000
2. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ 10,000 10,000 20,000
สิทธิพิเศษ
กรณีที่ 1 : ได้รับสิทธิเบิกค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
1. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน คืนละ 300 300 400
สูงสุด ต่อครั้ง ต่อโรค 30,000 30,000 40,000
กรณีที่ 2 : กรณีใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต้นสังกัด ประกันสังคม หรือ กรมธรรม์อื่น ท่านสามารถเบิกค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนี้
1. กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องปกติ ชดเชยคืนละ 1,300 1,400 1,800
สูงสุด 30 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค 39,000 42,000 54,000
2. กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยหนัก ICU ชดเชยคืนละ 2,600 2,800 3,600
สูงสุด 10 วัน ต่อครั้ง ต่อโรค 26,000 28,000 36,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในฐานะผู้ป่วยนอก (เดือนละ 1 ครั้ง) 300 300 300
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีเข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (สูงสุด 1 ครั้ง/ปี) 300 300 300
เบี้ยประกันภัย (บาท) ต่อคน ต่อปี (รวมอากร) 2,970 3,618 4,698
 • หมายเหตุ

  ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญา และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม