PA Cool Kids

(จำนวนผู้เข้าชม : 1162)

ให้ LMG ปกป้องลูกรักของคุณด้วยประกันอุบัติเหตุ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Cool 1 Cool 2 Cool 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 200,000 500,000 1,000,000
การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 50,000 100,000
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 10,000 10,000 10,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 250,000 500,000
การแข่งกีฬาอันตราย 200,000 500,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (ต่อหนึ่งท่าน) 1,230 2,850 4,700
 • Terms and Conditions

  1. ผู้ได้รับความคุ้มครองอายุระหว่าง 3-19 ปี
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่เคยเสพยาเสพติดให้โทษร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเรื้อรังในขณะทำสัญญา
  3. เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้น และรายละเอียดความคุ้มครองให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม