อุ่นใจรักษ์

(จำนวนผู้เข้าชม : 1281)

เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ
กับผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ไม่จำกัดวงเงินต่อปี

คุ้มครองวงเงินผู้ป่วยในสูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี

คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 15,000 บาท/คืน

สบายๆ กับกรมธรรม์ และชำระเบี้ยรายเดือน

ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย

ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม

พิเศษกับส่วนลดประวัติดี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

ไม่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

ซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ต้องะ่วงประกันชีวิต

หมดกังวลแม้มีปัญหาด้านสุขภาพ เชิญปรึกษาเราก่อนตัดสินใจ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 3,000,000 5,000,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 10,000 12,000 15,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง *
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง *
- ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 5,000 5,000
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาภายในวันแรก จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง *
- ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) 30,000 36,000 45,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง *
- ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง *
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง * จ่ายตามจริง *
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ.2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
  2. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 61 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์)
  3. ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
  4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

  1. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  3. โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

  หมายเหตุ

  1. แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
  2. เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
  3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม