ประกันภัยไข้เลือดออก*

(จำนวนผู้เข้าชม : 640)

ปกป้องคุณ และคนที่คุณรัก ให้อุ่นใจด้วยประกันภัยไข้เลือดออก

✓ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน สูงสุดถึง 100,000 บาท**

✓ รับเงินค่าชดเชยรายวัน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 1,000 บาท/วัน**

✓ เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 119 บาท/ปี**

 

*ประกันภัยไข้เลือดออก เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
**ความคุ้มครองเป็นไปตามแผนการประกันภัยที่เลือกซื้อ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุดต่อปี) 10,000 30,000 50,000 100,000
2. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวต่อครั้ง) - 300 500 1,000
ช่วงอายุ (ปี)
สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 5-70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 99 ปี) 119 399 599 799
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 5 - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 99 ปี
  2. ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
  3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
  4. กรมธรรม์มีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
  5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์ และภาษีแล้ว

   

  คำเตือน

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม