เฮลธ์ 3 พลัส Covid-19 +

(จำนวนผู้เข้าชม : 514)

หมดความกังวลค่ารักษาพยาบาล

กรณีนอนรักษาพยาบาล โรค Covid-19

มีความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,247 บาท* (เทียบอายุ 21-35 ปี) 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Plan 1 Plan 2 Plan 3
1. การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย 300,000 400,000 500,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุด 31 วัน 3,000 4,000 5,000
1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 7 วัน 6,000 8,000 10,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ อบ.1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย) 300,000 400.000 500,000
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ช่วงอายุ
21-35 11,655/8,247* 13,709/9,718* 15,821/11,245*
36-54 16,229/11,460* 19,159/13,513* 22,147/15,626*
55-65 (for renew only) 26,936/18,955* 31,617/22,274* 36,553/25,749*
 • * อัตราเบี้ยประกันภัยในกรณีผู้เอาประกันรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท สำหรับความคุ้มครองหมวด 1.2, 1.3 และ 1.4 เท่านั้น

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ถึง 54 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
  2. ผู้สมัครต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปีกรมธรรม์
  3. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรค หรือมีสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย ดังนี้
  • 3.1 ผู้ที่ตั้งครรภ์
  • 3.2 ผู้ที่เคยปลูกถ่ายไขกระดูก
  • 3.3 ผู้ที่ติดสิ่งเสพติด หรือสารเสพติด
  • 3.4 ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35
  • 3.5 ผู้ที่เคยรับหรือบริจาคอวัยวะ ตับ ไต หัวใจ

  ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท

   

  เงื่อนไขการทำจ่ายสินไหม

  1. กรณีผู้เอาประกันเลือกแผนความรับผิดชอบส่วนแรกผู้เอาประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกจำนวน 20,000 บาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง และจำเป็นต้องส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมใบรับรองแพทย์ให้กับบริษัทฯ เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนแรก
  2. ผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วม และค่าใช้จ่ายส่วนแรกสำหรับผลประโยชน์อุบัติเหตุ กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
  3. ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น
  4. แผนประกันภัยนี้สามารถทำได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

   

  ระยะเวลารอคอย ที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้

  1. บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เคลมได้ไม่ต้องรอ
  2. เจ็บป่วยจาก โควิด-19 ในระยะเวลา 15 วัน
  3. เจ็บป่วยจากโรคใด ๆ ในระยะเวลา 30 วัน
  4. เจ็บป่วยจาก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด / ริดสีดวงทวาร / ไส้เลื่อนทุกชนิด / ต้อเนื้อหรือ ต้อกระจก / การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ / นิ่วทุกชนิด / เส้นเลือดขอด / เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ในระยะเวลา 120 วัน

   

  ระยะเวลารอคอยในปีแรก

  1. กรมธรรม์นี้มีระยะเวลารอคอยในปีแรก
  2. กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองโรค หรือสภาพที่เป็นมาก่อนรับประกันภัย
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม