Room Care

(จำนวนผู้เข้าชม : 401)

พักรักษาห้องเดี่ยว ง่ายนิดเดียว...เพียงมี

Room Care

* สามารถยื่นคู่ประกันสังคมเพื่อพักห้องพิเศษได้

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 2,000 แผน 3,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 270,000 405,000
1. ข้อตกลงความคุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 120 วัน)
1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 120 วัน) 2,000 3,000
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (I.C.U) ต่อวัน สูงสุด 15 วัน 4,000 6,000
2. ข้อตกลงความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 200,000 300,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัย/คน/ปี (รวมอากรแสตมป์) เบี้ยประกันภัย/คน/ปี (รวมอากรแสตมป์)
20 - 40 2,000 3,000
41 - 50 2,400 3,600
51 - 60 3,200 4,800
 • เงื่อนไขการรับประกัน

  1. อายุแรกเข้าตั้งแต่ 20 - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
  2. เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อสศัยอยู่ในประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และไม่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  5. ต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  1. ไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังไม่ได้รักษาให้หายขาดที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
  2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา ดังนี้
   2.1) 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป
   2.2) 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไส้เลื่อนทุกชนิด นิ่วทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ เส้นเลือดขอดที่ขา เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด
  3. คุ้มครองทันที กรณีได้รับอุบัติเหตุ
  4. ข้อยกเว้นความคุ้มครองทั่วไปเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  หมายเหตุ

  1. เบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยนตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
  2. เบี้ยประกันภัยอาจถูกปรับเพิ่มขึ้น ตามจำนวนสินไหมของกรมธรรม์
  3. เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการนำเสนอเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการประกันภัย
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม