เมืองไทย Health Smile

(จำนวนผู้เข้าชม : 4039)

เมืองไทย Health Smile


 
- เริ่มต้นวันละประมาณ 10 บาท     

-  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่สูงถึง 800,000 บาท

-  ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์

- ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร) ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

 

หมายเหตุ : 

 

1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว

2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี

3. สามารถทำประกันภัย “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ในแบบประกันภัยที่ไม่เกิน แบบประกันภัยของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” ที่ขอทำประกัน บวกด้วย 1 เช่น หากขอทำประกันแบบที่ 3 ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” จะสามารถ ทำประกันภัยใน  “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ไม่เกินแบบที่ 4)

4. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือเท้าและสายตา)หรือ ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 400,000
2. วงเงินคุ้มครองค่ารักษา พยาบาลสูงสุดต่อปี 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 800,000
3. วงเงินคุ้มครองต่อการ เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วย ในต่อการเจ็บป่วย 1 โรค หรืออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่เกิน 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 200,000
4. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
5. ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
6. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
7. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
8. ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
9. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม