ประกันโรคมะเร็ง Tokio Marine

(จำนวนผู้เข้าชม : 4065)

ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Smile Plus หับโตเกียวมารีนประกันภัยให้ความคุ้มครองที่คุ้มกว่า

- เบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท

- ได้รับประโยชน์สูง ตามแผนที่เลือกซื้อตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาททันทีที่มีการตรวจพบมะเร็งเป็นครั้งแรก

- จ่ายเพิ่มอีก 100% ของทุนประกันภัย เมื่อตรวจพบมะเร็งช่องปาก,หลอดคอ หลอดเสียง/กล่องเสียง,หลอดลม และปอด

- จ่า่ยต่อเนื่อง สำหรับเงินชดเชยรายเดือน 10 เดือน

- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงกรอกใบสมัครเท่านั้น

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์โรคมะเร็งทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) 100,000 200,000 300,000 400,000
จำนวนเงินเอาประกันภัยปีที่ 2 120,000 240,000 360,000 480,000
จำนวนเงินเอาประกันภัยปีที่ 3 เป็นต้นไป 140,000 280,000 420,000 560,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับ : โรคมะเร็งช่องปาก, หลอดคอ, หลอดเสียง/กล่องเสียง, หลอดลม และปอด 100,000 200,000 300,000 400,000
ผลประโยชน์รายเดือนจากการเป็นมะเร็ง (ต่อเนื่อง 10 เดือน) 10,000 20,000 30,000 40,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ต่อปี (ราคานี้เฉพาะอายุ < 40) อายุอืนๆสอบถามเจ้าหน้าที่ 1,360.00 2,720.00 4,100.00 5,430.00
 • หมายเหตุ

  - ปรับเพิ่มทุนประกันภัยจากทุนประกันภัยปีแรก ในปีที่2 เป็น 120% และปีที่3 เป็นต้นไป เป็น 140%

  - แผนประกันนี้สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 1-54 ปีโดยราคาเบี้ยจะเพิ่มขึ้นตามช่่วงอายุ อายุมากกว่า 40 แต่ไม่เกิน 54 ปี(อายุ55 -64 ปี สำหรับกรณีต่ออายุ)   โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-255-9683-4 

   

  ข้อยกเว้นไม่จ่ายผลประโยชน์ในกรณี

  - ตรวจพบว่าเป็นเอดส์

  - เป็นโรคมะเร็งก่อนการขอเอาประกันภัย

  - เป็นโรคมะเร็งภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครอง(เฉพาะปีแรก)

  - เป็นมะเร็งผิวหนัง (ยกเว้น เมลลาโนม่า)

   

  แผนประกันนี้เหมาะกับ

     เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โรคมะเร็งเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทุกอาชีพ ทุกฐานะ ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิง แม้ว่าท่านจะมีสุขภาพดีเพียงใดก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะปลอดภัยจากโรคมะเร็ง เนื่องจากสาเหตุของโรคขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกาย รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว

     จากสถิติ โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่ทำลายชีวิตอันดับ 1-3 ของประเทศไทย และเมื่อเกิดโรคร้ายขึ้น สิ่งที่ตามมา คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการรักษาตัว และยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังบุคคลที่ท่านรัก

     ด้วยเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 3 บาทเศษ ก็ทำให้ท่านอุ่นใจกับโรคร้ายนี้ เมื่อตรวจพบว่าท่านเป็นโรคมะเร็ง จ่าย 100% ของทุนประกันที่ท่านเลือกซื้อ

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม