ประกันสุนัข !!

ข้อมูลจาก:

โดย: admin เมื่อวันที่: 29/5/2556

จำนวนผู้เข้าชม: 1954


 

             การเลี้ยงสุนัขในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไป  เนื่องจากกลุ่มคนรักสุนัขได้ดูแลเอาใจใส่  และมอบความรักให้กับสุนัขของตนเองมากขึ้น  สมือนเป็นสมาชิกอีกหนึ่งชีวิตในครอบครัวทำให้คุณภาพชีวิตสุนัขดีขึ้น  ไม่ว่าอาหารสนัขที่มีหลากหลายรูปแบบ  มีวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ การตรวจรักษาโรคสุนัขที่ทันสมัย  การเข้าไปเรียนในโรงเรียนฝึกสุนัข  ตลอดจนการอาบน้ำเสริมสวยสุนัข  และการจัดงานประกวดสุนัขที่มีมากขึ้นเป็นต้น  สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สนัขยุคนี้มีความสำคัญต่อมนุษย์  และเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมากขึ้น 
          ด้วยความรักและความผูกพันของเเจ้ของสนัขที่มีให้ต่อสนัขนับวันก็ยิ่งจะมีแต่เพิ่มมากขึ้น  แต่บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับสุนัขตัวโปรดของคุณก็ได้  จนอาจทำให้ต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควร  นอกจากจะส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วอาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการกำจัดซากสุนัขเนื่องจากไม่มีความพร้อมในการจัดการ  หรือซื้อสุนัขตัวอื่นมาทดแทน หรือมีความต้องการทำบุญให้กับสุนัขของตนเอง  โดยบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิที่ช่วยชีวิตสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น  
          ในระยะแระจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีสุนัขเสียชีวิตเท่านั้น  ส่วนรยะต่อไปจะขยายความคุ้มครองครบคลุมถึงการประกันสุขภาพด้วย  ตลอดจนได้ร่วมมือจากกลุ่มวิชาชีพสัตวแพทย์ช่วยส่งเสริมการประกันสุนัข  ในด้านตรวจสุขภาพ  ฝังไมโครซิพสัตว์  และการชันสูตรโรคสัตว์ เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของสุนัขในประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   และมอายุที่ยืนยาวขึ้น