ข่าวสาร & สาระน่ารู้

 • เมื่อเจ็บป่วยในต่างแดน

  ใคร ก็ตามที่ทำประกันชีวิต และซื้อความคุ้มครองการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาล และจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่เป็นประจำ อาจจะสงสัยอยู่ว่า หากวันใดวันหนึ่งเกิดเจ็บไข้ได้ป...

 • ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

      การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประส...

 • การฟ้องแพทย์

  โดย พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ การฟ้องร้องเกิดขึ้นแน่นอน ดังนั้นแพทย์จึงควรศึกษาเรื่องโอกาสเสี่ยงที่อาจจะโดนฟ้องร้อง เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไว้ด้วย  ในปัจจุบันปัญหาเรื่องแพท...

 • ประกันภัยไทย พร้อมรับมือเปิดเสรีภาคประกันภัย

        ประกันภัยไทย พร้อมรับมือเปิดเสรี  นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ สมาคมฯ ได้เริ่มพูดคุยกับสำนักงานเศรษฐกิจกา...

 • คปภ.แจงความคืบหน้าการคุ้มครองกรณีชุมนุม

  คปภ.แจงความคืบหน้าการคุ้มครองกรณีชุมนุม  นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย( คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเหตุเพลิงไหม้ ทรัพย...

 • ดอกเบี้ยต่ำประชาชนแห่ซื้อรถป้ายแดง

  จากยอดซื้อรถยนต์มีสัดส่วนสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดขายรถใหม่เพิ่มขึ้นถึง 50% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังอยู่ในระดับต่ำ จูงใจให้ประชาชนซื้อรถยนต์มากข...

 • ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงภัย

  ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงภัย  โดยทั่วไปประกอบด้วย  6 ขั้น  คือ               1การระบุและวิ...

 • สภาวะภัย ( Hazard )

           สภาวะภัย ( Hazard )  หมายถึง  สภาวะที่อาจจะเพิ่มระดับความรุนแรงของความเสียหายให้มากขึ้น  หนือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดคว...