ข่าวสาร & สาระน่ารู้

 • ความหมายของการประกันภัย

               การประกันภัย คือ  การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า " ผู้รับประกันภัย ?  ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน...

 • ประกันสุนัข !!

                 การเลี้ยงสุนัขในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไป  เนื่องจากกลุ่มคนรักสุนัขได้ดูแลเอาใจใส่  และมอบความรักให้กับสุ...

 • ภาวะโลกร้อน

      ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น มากขึ้นดังเช่นทุกวันนี้หลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า สาเหตุมาจากการกระทำของพวกเรา หรือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้ทั่วโลก ออกมารณรงค์กันอย่างม...

 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปัจจุบันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปมาก ทั้งทางด้านเเศรษกิจ และสังคม   ฉะนั้นจำเป็นที่ต้องช่วยกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิด เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่อย่...